You are here: Home > Edukacja > Aktywny

Aktywny

Idealny uczeń, o którym marża wszyscy bez wyjątku nauczyciele powinien być nie ko pilny, ale także aktywny na każdej lekcji. Nie powinien Bauc się odpowiadać na pytania zadane przez nauczyciela, podchodzi do rozwiązywania zadań, nie tylko, kiedy jest pewny swojej wiedzy i umiejętności, ale także w celu sprawdzenia swojej zdobytej dotychczas wiedzy. Porażka jest dl a niego motywacją, sukces nagrodą za każdy trud.
Służy przykładem innym uczniom, służy im także zawsze pomocą w chwilach, kiedy sami nie rozumieją zakresu materiału i boja sie poprosi cv nauczyciela o pomoc w wytłumaczeniu zagadnienia. Uczeń takowy jest zawsze przygotowany d lekcji, nosi dodatkowe programy, które ułatwiają mu naukę, ma starannie prowadzony zeszyt i skrupulatnie robione, co lekcja notatnik.
Zgłasza się do lekcji, jest honorowy i ma swoje zdanie, nie da się go przekonać do tego, co złe i niesłuszne, gdyż wie, co jest dla niego najlepsze. Ma swoje zasady, których przestrzega, granice, których nigdy nie przekracza.

Comments are closed.