Zadania polityki liberalnej

Zadaniem polityki liberalnej jest umożliwienie każdemu obywatelowi określonego społeczeństwa działanie w dostępnych dziedzinach życia poprzez ograniczenie wpływu na jego decyzję przez państwo.  Zgodnie z tą zasadą państwo nie sprzeciwia się samoorganizowaniu się swoich obywateli.
Polityka liberalna ogranicza rolę państwa w twórczym życiu społeczeństwa jedynie do zabezpieczenia wolności każdej jednostki społecznej oraz obroną przed atakami przemocy nie tylko spoza granic terytorium państwa ale również w jego obrębie. Według jej podstawowych zasad, dąży do stworzenia praworządnego państwa, gwarantującego przestrzegania wspólnie ustalonych norm praw, obowiązków a przede wszystkim wolności. Według polityki liberalnej państwo nie może prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec prywatnych sektorów. Jej celem jest stworzenie państwa chroniącego naturalne warunki przyrody w trosce o przyszłe pokolenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia dla ludzi starych, które nie obciążałoby finansowo młodszej części społeczeństwa.

Narzędzia handlu zagranicznego

Polityka handlu zagranicznego decyduje o kierunku działań rządu w sprawach dotyczących wymiany towarów a także usług pomiędzy obcymi państwami. Decyzje rządu dotyczące handlu międzynarodowego wpływają nie tylko na kontrolę, która dotyczy obrotów handlowych ale również oddziałuje na nie. Żeby polityka handlu międzynarodowego osiągnęła zamierzone przez państwo cle wykorzystuje do tego stosowane narzędzia. Instrumentem w handlu zagranicznym jest cło importowe, wprowadzanie ograniczeń ilościowych, bariery pozataryfowe oraz subwencje eksportowe.
Bardzo istotnym a zarazem  najbardziej powszechnym i najstarszym narzędziem stosowanym przez politykę handlu zagranicznego są cła importowe. Są to specjalne opłaty nakładane przez państwo na towary, które przekraczają barierę celną jaką są granice państwowe. Inaczej mówiąc osoba importująca określony towar musi dodatkowo na rzecz państwa wnieść opłatę celną, która stanowi cześć ceny kupowanego dobra. Opłata celna stanowi wiec odsetek ceny nabywanego towaru, którego wartość naliczana jest w zależności od tego w jaki sposób towar wpływa na gospodarkę państwową. Zazwyczaj wartość stawki dotyczącej opłaty celnej ustalana jest od jednostek fizycznych w jakich towar jest kupowany. Wartość stawki może być naliczana od kilogramów, ton, sztuk a nawet kupowanych litrów danego towaru.

Cła importowe

W zamierzchłych czasach cła importowe stanowiły istotne zasilanie dochodu państwowego a dodatkowo stanowiły ochronę lokalnej produkcji. Współcześnie cła importowe pełnią dodatkowe funkcje. Wykorzystywane są do celów fiskalnych, bilansu płatniczego a także jak w dawnych czasach ochraniają rodzimą produkcję. Cło importowe stanowi skuteczny sposób ochrony gałęzi gospodarczej przed konkurencją międzynarodową. Polityka handlu zagranicznego poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju kontyngentów oraz embarg stwarza ograniczenia ilościowe importowanych towarów oraz usług. Ich zadaniem jest wskazanie górnej granicy ilości towarów przeznaczonych na rynek zagraniczny. Bariery towarowe wykorzystywane przez politykę handlu międzynarodowego to głównie przepisy prawne, które stanowią pewnego rodzaju dyskryminację na krajowym rynku importowanych towarów i usług w stosunku do krajowej produkcji oraz działalności usługowej.  Innym narzędziem polityki handlu zagranicznego są przydzielane dla rodzimych przedsiębiorstw państwowych subwencji, które wzmacniają ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Formy polityki handlu zagranicznego

Polityka handlu międzynarodowego w zależności od celów państwa ją stosującego może przybrać formę wolnego handlu lub protekcjonizmu.
Polityka wolnego handlu  wyklucza bezpośrednie wywieranie wpływu na wymianę handlową na rynkach międzynarodowych przez państwo. Jej głównym celem jest zapewnienie rodzimym firmom produkcyjnym oraz usługowym swobodnego dostępu do międzynarodowego rynku handlowego. Istotnym celem tej formy polityki jest również zapewnienie towarom z zagranicy dostępu do lokalnego rynku. Dzięki tak prowadzonej polityce handlowej każdy podmiot gospodarczy może bez ingerencji państwa określić wielkość produkcji przeznaczonej na eksport czyli wywóz poza granicę kraju na rynek zagraniczny oraz ilość importowanych towarów z zagranicy w celu wykorzystania na rynku wewnętrznym. Polityka wolnego handlu jest wielkim wsparciem dla wydajności produkcyjnej każdego państwa oraz jego cechami indywidualnymi. Jej główne założenia wywodzą się z liberalizmu gospodarczego, który zgodnie nawet z tłumaczeniem traktuje wolność jako wartość najważniejszą. Ten nurt polityczny ogranicza krępowanie wolności każdej jednostki przez nałożone prawo.

Wolny rynek

Polityka wolnego rynku zaczerpnęła z liberalizmu minimalną ingerencje państwa w handel zagraniczny. W przeciwieństwie do rynku regulowanego przez instrumenty państwowe, wolny rynek dopuszcza dobrowolność w zawieraniu wszelkich transakcji  pomiędzy podmiotem sprzedającym a kupcem przy indywidualnie ustalonych cenach za towary oraz usługi. Jedynie polityka wolnego rynku handlu międzynarodowego wywodząca się z tej idei może przynieść największe korzyści każdemu uczestnikowi transakcji handlowej. Najważniejszym postulatem tej formy polityki jest zminimalizowanie oddziaływania państwa na funkcjonowanie handlu zagranicznego. Zastosowanie tej formy rynku może podnieść konkurencyjność rodzimych produktów na arenie międzynarodowej oraz przyczynić się do wzrostu dochodów gospodarczych.
Druga formą polityki handlu zagranicznego jest protekcjonizm stanowiący odwrotność wolnego rynku. Jego zadaniem jest ochrona zarówno produkcji jak i również handlu rodzimego przez konkurencją rynków międzynarodowych. Polityka protekcjonizmu osiąga założone cele poprzez nakładanie ceł na przywożone do kraju towary oraz wprowadza koncesje i ograniczenia.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie