Polityka zabezpieczenia społecznego

Pośród działań państwa związanych z polityką społeczną istotne miejsce zajmuje zabezpieczenie społeczne. Pod pojęciem polityki zabezpieczenia społecznego należą wszelkie unormowania prawne, których zadaniem jest zabezpieczenie bytu społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym lub na wypadek choroby i macierzyństwa.
Instrumentem do uzyskania zamierzonych przez państwo celów jest stworzenie specjalnych funduszy społecznych, które finansują wszelkie formy świadczeń przysługujące osobom, które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia nie są zdolne do dalszej pracy. Przez okres swojego zatrudnienia zgodnie z celem polityki zabezpieczenia społecznego od wynagrodzenia pracowniczego odprowadzane są tak zwane składki na ubezpieczenie społeczne. Odpowiedni ich podział tworzy fundusz emerytalny, z którego czerpane są środki finansowe  przeznaczone na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń emerytalnych, fundusz rentowy, skierowany na wypłatę rent inwalidzkich oraz  fundusz wypadkowy, na którym gromadzone są środki finansowe w celu zapewnienia wypłaty świadczeń w przypadku powstania niezdolności do pracy będącej wynikiem wypadku podczas pracy. Składki ubezpieczeniowe zawierają również fundusz chorobowy, którego celem jest zabezpieczenie finansowe każdego pracownika w przypadku wystąpienia u niego choroby powodującej krótkotrwałą niezdolność do pracy oraz na wypadek macierzyństwa.

Cel polityki zabezpieczenia

Celem polityki zabezpieczenia społecznego jest wypracowanie odpowiedniego koszyka świadczeń wypłacanych na podstawie zgromadzonych środków finansowych na koncie każdego ubezpieczonego pracownika. Za główne zadanie ten rodzaj działalności państwowej stawia sobie określenie górnej granicy wieku pracownika, który pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań oraz minimalnego wieku dającego uprawnienie do korzystania ze świadczeń emerytalnych. By gromadzone na kontach środki finansowe mogły zaspokoić przysługujące społeczeństwu świadczenia przez okres ich lokaty muszą być w odpowiedni sposób inwestowane. Polityka zabezpieczeń społecznych poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych, które są gwarantem zysku. Do jej zadań należy również kształtowanie się struktury wysokości wypłacanych świadczeń i sprawiedliwego ich naliczania. Istotnym elementem polityki zabezpieczenia społecznego jest ustanowienie minimalnej wysokości płacy, od której odprowadzane są składki ubezpieczeniowe, by ich lokata na odpowiednim funduszu umożliwiła zapewnienie bytu przyszłego emeryta.

Wolność słowa w polityce

Politycy, a więc osoby które powinny być teoretycznie osobami wykształconymi a więc i powinny umieć się wysławiać na forum publicznym. Z tym jednak bywa różnie w zależności od sytuacji. Zarówno posłowie jak i senatorzy powinni komunikować się zgodnie z zasadami języka polskiego. W pewnych sytuacjach politycy powinni trzymać nerwy na wodzy bo muszą pamiętać że są przedstawicielami wyborców. Wyborcy przecież tak naprawdę mają władze nad politykami. W naszym kraju politycy jednak mają wiele moim zdaniem niepotrzebnych przywilejów. Dobrze, że mamy demokracje i wolność słowa, ale politycy niejednokrotnie potrafią niestety “ przegiąć” , co niestety nie jest dobre dla przyszłości państwa. Musi być wymiana zdań, ale wszystko musi się rozgrywać na odpowiednim szczeblu, którego nie można przecież przekraczać. Politycy są przedstawicielami wyborców i to my ich określamy, nie na odwrót, każdy polityk musi wiec o tym pamiętać. Jego sposób i styl wysławiania oraz sama merytoryczna treść – wszystko jest przez nas oceniane.

Prawo w polskiej polityce

Niejednokrotnie słyszeliśmy, że politycy łamią prawo zasłaniając się immunitetem poselskim bądź też senatorskim. Nie podlegają oni karze, ponieważ są chronieni przez prawo. Jadąc samochodem nie są oni zobligowani do poddawania się kontroli na zawartość alkoholu. Jest to ich dobra wola, Jednak policja może skierować sprawę do sądu 24 godzinnego, który takiej osobie ma prawo odebrać immunitet, gdy istnieje prawdopodobieństwo że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ludzie czasami nie wiedzą również, że politycy to normalni ludzie i mimo ,że przysługują im pewne przywileje to bardzo łatwo je złamać. Polityk, jeżeli chce być dobry w tym co robi musi żyć zgodnie z wszelakimi prawami i musi się ich trzymać, bo może stracić wszystko co do niego należy, a przede wszystkim na zawsze może stracić swoją reputację, którą zyskiwał przez te wszystkie lata swojej pracy. Polityk, i to każdy polityk na wysokim szczeblu jest chroniony przez prawo, ale do pewnego momentu, momentu tego nie może przekroczyć jak każdy inny obywatel.

Wizerunek partii

Działania specjalistów od PR zazwyczaj zauważane są przy prowadzeniu kampanii wyborczych przed zbliżającymi się wyborami wtedy to przywiązuje się wagę do najdrobniejszych szczegółów w wizerunku danej osoby. Zwraca się wówczas uwagę na sposób wysławiania się danego kandydata, Jego styl ubierania się który jest nie jako narzucony odgórnie. Ważne są wówczas nawet tak małoistotne rzeczy jak gestykulacja. Zdaniem specjalistów gestykulacja mówi wiele o człowieku jaki jest na co dzień jakie miewa problemy co mu sprawia największe problemy jak również w czym jest dobry. Dlatego wystąpienia polityków na wiecach wyborczych jak również podczas konferencji prasowych czy też wykładów na których obecne są media jest sztuczne i w większości przypadków w doskonały sposób wyreżyserowane. Takie rzeczy są w polityce niemal równe ważne jak oczywiście samo wykształcenie polityka. Sposób mówienia czy styl ubierania dla osoby, która chce rządzić daną grupą społeczną jest bardzo ważny. Styl bycia określa bowiem polityka i jego kompetencje.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie