Główne grzechy polityków

Politycy jako osoby publiczne są obserwowane przez społeczeństwo. Potocznie można powiedzieć że patrzy się im na ręce. Możemy się zastanawiać czy ich działania nie są w pewnym sensie podyktowane ich potrzebami. Niektóre projekty ustaw które są zgłaszane pod głosowanie możemy odbierać jako skierowane pod konkretną grupę społeczną np. osób dobrze sytuowanych. W pewnym sensie politycy podkładają sobie kłody pod nogi. Z drugiej jednak strony są i takie osoby które swoją misję wykonują dla dobra drugiego człowieka oraz kraju. Jednak jest ich za mało aby zdziałały coś więcej niż do tej pory. Osoby te nie udzielają się w mediach są wręcz nie zauważalne ponieważ nie uczestniczą w głośnych sprawach. Można powiedzieć że wykonują tzw. mrówczą pracę. Oczywiście nasi politycy często lubią tez nadużywać prawa, mimo ,że chronią ich immunitety, to i te potrafią złamać. Prawo chroni bowiem polityków tylko do pewnego momentu, wielu ludzi może o tym nie wiedzieć, ale polityk też może być ukarany za swoje zbrodnie przeciw obowiązującym normom.

Komunikacja polityczna

Niezbędny dialog pomiędzy elitami politycznymi, a społeczeństwem. Komunikacja polityczna może być przedstawiana w kontekście strukturalno funkcjonalnym, gdzie społeczeństwo rozumiane jest jako kompleksowy system stosunków. W tym kontekście komunikacja polityczna to działanie nastawione na komunikację, która jest polityczna, ponieważ w jej wyniku rzeczywiste lub potencjalnie fakty wpływają na funkcjonowanie systemu politycznego. Komunikacja polityczna może być także rozważana w podejściu interakcyjnym, które opiera się na tezie, że komunikacja jest formą, a jednocześnie zbiorem interakcji, które przedstawiają się jako atomy społeczeństwa. Atomy te można rozumieć opierając się o model  dialogowy, który oparty jest na większości wypracowanej podczas debaty publicznej. Komunikacja polityczna jest przepływem informacji między społeczeństwem, a bohaterami politycznymi, jednak nie zawsze są to politycy sprawujący władzę. Komunikacja jest, zatem ogółem działań podejmowanych w zbiorowościach społecznych, umożliwiających jasną, klarowną komunikację między nimi.

Media masowe

Najprawdopodobniej najważniejsza władza w kraju. Termin media oznacza środek. W szerszym tego słowa znaczeniu media są kanałem służącym przepływowi informacji od nadawcy do odbiorcy. Media, więc są środkiem oraz sposobem przekazywania informacji. Termin mass media powstał w USA w latach 40 – tych określając masowy charakter produkcji i odbiorcy przekazu. Obecnie mamy do czynienia z następującymi rodzajami mediów – publicznymi, komercyjnymi i niekomercyjnymi. Media masowe są technologicznie rozwijającą się dziedziną, a więc jednocześnie ekonomicznie dochodową formą komunikowania między ludźmi, bez względu na to czy są publiczne czy prywatne. W polityce media masowe odgrywają ogromną rolę. Są one głównym informatorem, który na śledząc na bieżąco życie polityczne i związane z tym konsekwencje, przekazuje informacje społeczeństwu. Ale media nie tylko przekazują informacje, są też uczestnikiem gry politycznej, gry, która ma swych aktorów i widzów. Na przestrzeni lat znaczenie mediów w polityce wzrosło, a media nazywane są czwartą władzą.

Działalność polityków

Większość naszego społeczeństwa wychodzi z takiego założenia, że politycy praktycznie dostają grube pieniądze za to, że nic nie robią, lub po prostu mieszają się w różnego rodzaju afery polityczne. Każdy z polityków przynależy do określonej partii, najczęściej wybiera taką, która pokrywa się z jego prywatnymi poglądami. Trzeba też dodać, że tak właściwie politycy mimo tego, że zarabiają naprawdę ciężkie pieniądze, to posiadają jeszcze wiele immunitetów, które praktycznie są przywilejami, których zwykli ludzie po prostu nie posiadają. Na czym w ogóle polega praca polityka? Głównie na tym, żeby godnie reprezentować swoją partię i dążyć do tego, aby ludziom w naszym kraju żyło się jak najlepiej. Jednakże te zadania niestety schodzą na drugi plan gdyż w dzisiejszych czasach głównie liczy się tylko to, aby stać się sławnym przy pomocy różnego rodzaju afer, odkrywać machlojki innych kolegów, czy także demaskowaniu i kompromitowaniu innych polityków. I jak tu być spokojnym o naszą przyszłość? Najlepiej jest wziąć sprawy w swoje ręce! Oczywiście szara jednostka wiele nie zdziała, ale przecież są nas miliony, dlatego w grupie możemy zdziałać więcej!

Polityka pieniężna

Każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę z tego, że bez banków nie ma w ogóle polityki pieniężnej naszego kraju. Dlatego są one niezwykle ważne w naszym państwie. Od tutejszych banków zależy naprawdę wiele. Czasem jest to nie tyle kwestia jednego państwa, ale i światowej gospodarki. Jak właściwie działa taki system? Oczywiście wszystko kręci się wokół pieniądza. Nie ma świata bez pieniądza. Dlatego też to banki kreują pieniądz. Na czym polega kreacja pieniądza? Oto podajmy prosty przykład. Jan Kowalski wpłaca do banku 1 zł. Dzięki temu bank dysponuje już tą złotówką. Nagle przychodzi Andrzej Nowak, który prosi o pożyczkę. Bank oczywiście pożycza mu tą wpłaconą złotówkę. Dzięki temu już dwie osoby posiadają pieniądze, lecz tylko pozornie dlatego, że pieniędzy Jana Kowalskiego w Banku już nie ma. Ale dzięki temu właśnie banki zarabiają pieniądze. Upadek jednak tej gospodarki pieniężnej spowodowany jest niskooprocentowanymi kredytami, na które kusi się coraz więcej osób. Dla nas jest to korzystne, lecz tylko do czasu, gdyż później możemy naprawdę wiele stracić. Jak więc widać banki są nieodzownym elementem polityki naszego kraju.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie