Edukacja

Edukacja jest niezwykle ważna, gdyż ona daje nam wykształcenie i możliwość poznania nowych interesujących nas rzeczy. Edukacja jest to zdobywanie wiedzy, głównie w szkołach, przekazywana uczniom przez wielu nauczycieli. Polska edukacja przypomina wiele innych. Na początku chodzimy do przedszkola, potem do podstawówki, gimnazjum. Po gimnazjum wybieramy jedną ze szkół: liceum, które trwa trzy lata, zawodówkę lub czteroletnie technikum. W technikum i liceum możemy zdać maturę, dzięki której dostaniemy się na wymarzony kierunek studiów.
Edukacja jest niezwykle ważna gdyż dzięki niej nie tylko zdobywamy pewnego rodzaju podstawową wiedze na temat otaczającego nas świata, ale także umożliwia nam odnalezienie się w wecie społeczności i prawa. Be z nauki nie byłoby dziś wielu wynalazków, różnych oczywistych dziś dla nas teorii. Dzięki edukacji możemy znaleźć interesującą nas pracę, która w przyszłości pozwoli nam się utrzymać i znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Zadbajmy, więc o to, jak się uczymy. Wiedza zdobyta w szkole na pewno nam się przyda. Przyłóż się do nauki, a w przyszłości tego nie pożałujesz.

Egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego przystępuje obecnie większość uczniów uczęszczających do szkół średnich w Polsce. Matura to bardzo ważny egzamin w życiu każdego ucznia. Jest  on w pewnym sensie krokiem w dorosłość, kończy pewien etap – etap typowej szkoły. Niektórzy uczniowie kontynuują później edukację i  wybierają się na studia lub do pracy. Dlatego egzamin ten wzbudza tak wiele emocji. Powstało na przykład wiele piosenek o maturze, które w swoich słowach potrafią czasem pocieszyć nawet najbardziej strapionego maturzystę oraz jego bliskich. Matura ma na celu wnikliwe sprawdzenie wiedzy każdego ucznia przystępującego do niej. Uczeń musi wykazać się znajomością informacji zdobytych i wyuczonych przez wszystkie lata swojej edukacji, głównie jednak z zakresu liceum. Egzamin dzieli się na część ustną i pisemną. W części ustnej uczeń staje przed specjalnie zebraną komisją egzaminacyjną i musi spełnić szereg warunków, aby wynik egzaminu był pozytywny. Druga część egzaminu to część pisemna. Maturę można zdawać z różnych przedmiotów, wchodzących w zakres liceum i dopuszczonych jako możliwe do wyboru do zdawania.

Przygotowania do matury

Przygotowania do matury są niezwykle ważne, decydują bowiem o wyniku egzaminu i w pewnym sensie o dalszym życiu. Aby konkretny egzamin zdać, należy się do niego odpowiednio przygotować. Szczególnie ważne jest to przy przystępowaniu do egzaminu maturalnego. Przygotowania do niego należy najlepiej podjąć na kilka miesięcy przed jego terminem, trzeba bowiem uporządkować i powtórzyć wiedzę zdobytą w latach poprzednich oraz uzupełnić braki w nauce, aby przyswoić cały obowiązkowy materiał. Uczniowie spędzają więc wiele godzin czytając notatki, książki. Coraz bardziej powszechne staje się uczęszczanie na korepetycje, czyli płatne zajęcia, które odbywane są w godzinach pozalekcyjnych. W tym czasie można zdobyć brakującą wiedzę, bardzo często w sposób przystępny a przede wszystkim bezpośrednio od nauczyciela. Korepetycje są zwykle bowiem prowadzone dla jednej osoby, czasami dwóch. Nauka z pewnością jest wtedy bardzo efektywna, pozwala na indywidualne podejście do konkretnego ucznia. Trzeba jednak dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, które trzeba przeznaczyć na ten cel. Przygotowania do matury są dla uczniów zajęciem żmudnym i niezbyt przyjemnym, po zdanym egzaminie większość z nich przyznaje jednak, że było warto i wcale nie było tak strasznie.

Stres przed maturą

Stres przed maturą może oddziaływać  na ucznia w dwojaki sposób: mobilizująco bądź obezwładniająco. Większość uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego boi się o jego wynik. Jest to bardzo naturalne, człowiek z reguły boi się wielu rzeczy. Szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych, momentach przełomowych człowiek reaguje bardzo emocjonalnie. Na kolejnych etapach edukacji uczniowie zdają wiele kartkówek, sprawdzianów, klasówek, testów i różnych egzaminów i przed każdym z nich pojawia się stres. Ze względu na hierarchię ważności matury, stres przed przystąpieniem do niej jest porównywalnie bardzo duży. Uczniowie chcą wypaść jak najlepiej jednocześnie jednak nie są do końca pewni swojej wiedzy a mają świadomość konsekwencji, jakie będzie miał wynik egzaminu. Niestety, trzeba sobie jakoś poradzić z tym problemem, gdyż stres w nadmiarze może działać bardzo negatywnie na organizm człowieka. Trudno się skupić, człowiek czuje zmęczenie fizyczne mimo ciągłego, nerwowego pobudzenia. Dlatego tak ważne jest, aby możliwymi sposobami spróbować się zrelaksować i uspokoić, ponieważ jeśli się tego nie zrobi, mogą wystąpić problemy. Oczywiście lekki, kontrolowany stres jest zjawiskiem pozytywnym, działa bowiem mobilizująco, zachęca do pracy i nauki.

Ściągi

Niektórzy uczniowie posługują się na klasówkach,  sprawdzianach i egzaminach nielegalnymi pomocami, jakimi są tak zwane ściągi. Większość, nawet najbardziej pilnych uczniów, przynajmniej raz w życiu ściągało na jakiejś klasówce czy sprawdzianie. Uczeń, który nie nauczył się danej partii materiału a której dostał przykładowo pytanie, rozpaczliwie szuka zwykle sposobu, aby na nie odpowiedzieć. Czasem spogląda do koleżanki czy kolegi siedzącego w ławce obok, przed lub z tyłu. Czasami próbuje ukradkiem zerknąć do zeszytu czy książki. W jeszcze innych przypadkach natomiast, celowo przygotowuje wcześniej ściągi. Są to przeważnie karteczki niewielkich rozmiarów, na których maleńkim pismem zawarte są informacje, które powinien umieć uczeń. Czasami więc uczniowie korzystają z takich ściąg i im się to z sukcesem udaje. Nie jest to jednak sprawiedliwe wobec innych uczniów, którzy przygotowali się i nauczyli a ich wynik będzie porównywany później z tym osiągniętym przez ściągających. Na egzaminie maturalnym, szczególnie kiedyś, bardzo powszechne było szykowanie ściąg, stało się to w pewien sposób tradycją, którą każdy spełniał, mimo tego, że później nawet nie korzystał z nich.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie