Akademik i stancja

O tym, gdzie najlepiej jest zamieszkać toczy się pomiędzy studentami zazwyczaj intelektualny ferment. Dlaczego? Ponieważ możliwości na odnalezienie takiego właśnie swojego miejsca na tej Ziemi są co najmniej trzy: studenckie mieszkanie, akademik oraz stancja. Każde z tych miejsc ma oczywiście swoją cenę, swoje cechy charakterystyczne, swoje wady oraz zalety, a także warunki mieszkaniowe i ogólnie zdefiniowane potrzeby danego studenta. W przypadku większego zamiłowania do imprez, aniżeli do książek polecamy akademik (tylko uwaga: oby nie zakończyło się to czasem wydaleniem zarówno ze studiów, jak i ze wspomnianego już także powyżej akademika), w sytuacji, gdy bardziej cenimy sobie spokój, dużo lepsza może się okazać stancja. Od tego, z kim zamieszkamy zależy natomiast wszystko to, czy uda nam się wynająć jakieś większe i wspólne studenckie mieszkanie. Tutaj już jednak wszystko i najwięcej zależy właśnie do tego, z kim dokładnie trafimy do takiego miejsca. I tak też chyba najlepiej będzie, jeśli  tak też właśnie pozostanie.

Co po studiach

Na pytanie zawarte w tym niezwykle krótkim i  treściwym tytule widnieje zapowiedź w tym właśnie artykule. Co zatem najlepiej jest czynić po zakończonym okresie studiowania? Czy może od samego początku starać się w miarę przynajmniej to, aby w momencie odejścia w owej wyższej uczelni będziemy dysponować przynajmniej jaką-taką wiedzą w zakresie, z którego się przygotowywaliśmy i na którym się będziemy mieli okazję opierać  naszym właśnie życiu. Jakkolwiek byśmy zresztą nie spróbowali odpowiedzieć sobie na postawione już na samym początku niniejszego artykuł krótkie pytanie, to przyznać należy, że bywa w tym przypadku, ale również i zapewne w wielu takich przypadkach życiowych. A pytaniem tym, o którym tak jednakże dość sporo przecież można by powiedzieć zbyt wiele się raczej nie mówi. Zresztą możemy chyba spokojnie załatwić tę sprawę i samodzielnie choć przez chwilę przestać o tym wszystkim w sposób jakoś szczególnie przejmujący. Studenci zatem: powodzenia! A absolwenci: niech Wam się uda znaleźć dobrą pracę!

Szkoła podstawowa

Jeszcze kilka lat temu w Polsce szkoła podstawowa liczyła sobie osiem klas. Obecnie liczy sześć. Jakby jednak nie było trudno przecenić jej wartość, znaczenie, a także wpływ na edukację młodego pokolenia ludzi. Najbardziej istotne są zwłaszcza pierwsze trzy lata tejże szkoły. Ogólne natomiast znaczenie szkoły podstawowej wydaje się być nie do przecenienia bardzo wiele informacji ze swego dorosłego życia pamiętamy zapewne właśnie głównie z czasów tej podstawy edukacyjnej, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszych latach naszego życia. Oczywiście jeszcze niektórzy z nas mieli okazję i sposobność uczęszczać także o przedszkola, jednak takich osób aż tak wiele wśród nas nie ma (zwłaszcza, jak się może wydawać, na terenach wiejskich). Niechaj zatem szkoła podstawowa będzie dla nas prawdziwie ważną i fundamentalną oraz gruntowną szkołą tego, co w życiu jest niezwykle ważne, a może czasem nawet i wręcz najważniejsze. A pół żartem mówiąc: jeśli czegoś nie pamiętamy z czasu tej szkoły, to może wrócimy się do niej?

Gimnazjum

Te szkoły zostały wprowadzone ponownie w polski system szkolnictwa kilka lat temu. Są one niejako stadium pośrednim pomiędzy szkołą podstawową, a szkołą średnią, która jest czasem też nazywana szkołą ponadgimnazjalną. Na wstępie należy dodać i wyjaśnić jednocześnie, że nauka w takiej właśnie placówce edukacyjnej trwa 3 lata (no chyba, że komuś nie pójdzie zbyt dobrze i będzie musiał, czy też musiała, powtarzać którąś z tych klas tego jednakże zdecydowanie nie życzymy nikomu z nas). Zarówno przed przyjściem do owego gimnazjum, jak i przy opuszczaniu tego szczebla kształcenia odbywają się egzaminy najpierw w celu dostosowania odpowiedniego gimnazjum do odpowiedniego ucznia (przynajmniej z zasady tak ma być), a na zakończenie po to, aby wybrać równie odpowiednią szkołę średnią dla danego ucznia. Tak to pokrótce wygląda. Czy gimnazjum jest dobrym rozwiązaniem w edukacji w naszym kraju? Na to pytanie powinni się wypowiadać ci, którzy są z tym tematem jak to się mówi za pan brat. Uczmy się zatem!

Licea technika

Licea i technika można nazwać krócej szkoły średnie. Czy znamy choć trochę ten konkretny szczebel naszej edukacji? Właściwie raczej tak, bo przecież zapewne każdy z nas na pewnym etapie swojego żywota uczęszczać musiał (albo i chciał) do szkoły średniej. Niezwykle istotnym elementem tejże nauki jest egzamin maturalny zwany także egzaminem dojrzałości. I jest w tym sporo prawdy, ponieważ istotnie często świadczy on, bądź zaprzecza, poziom dojrzałości młodych ludzi. Jak wspomniane zostało już w samym tytule tego krótkiego tekstu szkoły średnie mogą mieć co najmniej dwojaki charakter liceów ogólnokształcących lub też techników. O tym, co najlepiej byłoby wybrać dla nas samych, najlepiej byłoby się przekonać poprzez wnikliwą lekturę specyfikacji edukacyjnej tych szkół. Zauważyć ogólnie rzecz jednak biorąc można i to, że w technikum kładzie się szczególny nacisk na kwestie techniczne, podczas gdy w liceach ogólnokształcących na kształcenie ogólne. Nie ma tutaj więc raczej żadnego zaskoczenia.

edukacja wpisy edukacja rzeczywistosc uczniowska uczen ze snow pilny aktywny pomaga innym q 2 wpisy edukacja q 2 stosunek do nauczyciela bledy ortograficzne fora internetowe podreczniki do jezyka polskiego nauka jezyka polskiego q 3 wpisy edukacja q 3 jezyk polski na co dzien jezyk polski za granica historia jezyka polskiego alchemia sredniowieczna chemia algebra q 4 wpisy edukacja q 4 edukacja egzamin maturalny przygotowania do matury stres przed matura sciagi q 5 wpisy edukacja q 5 studniowka wybor drogi po maturze niezdana matura skonczona stara szkola calkiem nowa szkola q 6 wpisy edukacja q 6 jak zyskac sympatie nowe wymagania nowi nauczyciele przeprowadzka zegnaj przedszkole q 7 wpisy edukacja q 7 curriculum vitae student pierwszego roku student ostatniego roku student i ksero budzet studencki q 8 wpisy edukacja q 8 akademik i stancja co po studiach szkola podstawowa gimnazjum licea technika q 9 wpisy edukacja q 9 studia wartosc nauki uczymy sie przez cale zycie kto dzis nie umie czytac zycie uczniowskie q 10 wpisy edukacja q 10 polityka pieniezna w panstwie funkcje pieniadza pojecie polityki budzetowej pasywna polityka budzetowa polityka liberalna q 11 wpisy edukacja q 11 zadania polityki liberalnej narzedzia handlu zagranicznego cla importowe formy polityki handlu zagranicznego wolny rynek q 12 wpisy edukacja q 12 polityka spoleczna cel polityki spolecznej cele polityki regionalnej odpowiednie instrumenty bezpieczenstwo informacji q 13 wpisy edukacja q 13 pojecie polityki panstwa okreslenie definicji polityki polityka zagraniczna panstwa organy panstwowe polityka zatrudnienia q 14 wpisy edukacja q 14 funkcje polityki zatrudnienia polityka mieszkaniowa plany zagospodarowania przestrzennego cele polityki rolnej zapasy buforowe q 15 wpisy edukacja q 15 polityka turystyczna instrumenty polityki turystycznej oswiata dostep do szkolnictwa zasoby informacyjne q 16 wpisy edukacja q 16 panstwo a rodzina polityka rodzinna panstwa polityka przemyslowa panstwa liberalna polityka przemyslowa polityka dochodowa q 17 wpisy edukacja q 17 czemu sluzy polityka dochodowa polityka ochrony srodowiska cele polityki ochrony srodowiska zadania polityki inwestycyjnej przedsiewziecia inwestycyjne q 18 wpisy edukacja q 18 polityka zabezpieczenia spolecznego cel polityki zabezpieczenia wolnosc slowa w polityce prawo w polskiej polityce wizerunek partii q 19 wpisy edukacja q 19 platforma obywatelska polskie stronnictwo ludowe prawo i sprawiedliwosc sojusz lewicy demokratycznej porozumienie dla przyszlosci q 20 wpisy edukacja q 20 stronnictwo demokratyczne unia polityki realnej o polityce korupcja w polityce wyksztalcenie politykow q 21 wpisy edukacja q 21 glowne grzechy politykow komunikacja polityczna media masowe dzialalnosc politykow polityka pieniezna q 22 wpisy edukacja q 22 wciaz te same osoby kandydat na prezydenta czas wyborow wstapienie do unii narodowy fundusz zdrowia q 23 wpisy edukacja q 23 czas prlu przyczyny kryzysu czarna polityka posada polityka katastrofa a pojednanie q 24 wpisy edukacja q 24 przyspieszona kampania strony polityczne afera prezydencka debaty polityczne terroryzm problemem swiatowym q 25 wpisy edukacja q 25 wplyw terroryzmu na ludzi zagrozenia walka z terroryzmem jednostki antyterrorystyczne grupy antyterrorystyczne q 26 wpisy edukacja q 26 przeciwdzialanie terroryzmowi podejmowanie odpowiednich krokow rozwoj terroryzmu frakcje terrorystyczne miejsce i cel ataku q 27 wpisy edukacja q 27 fanatycy religijni metody terrorystow terroryzm w polsce ksztaltowanie sie terroryzmu organizacja dzialan q 28 wpisy edukacja q 28 strach przed terroryzmem ograniczanie terroryzmu mniejsza ilosc zamachow antyterroryzm w polsce kraje arabskie